TOMASA

La xatarrina
Cia matito
UN ESPECTACLE QUE CONNECTA ARTESANIA, ESTÈTICA I POESIA

Tomasa, La Xatarrina apropa a tots els públics una história amb molta forga visual, un món propi de fusta i ferro.

Una proposta contemporánia amb un vincle creuat entre el teatre de carrer. els titelles, i la poética textual i musical.

Un espectacle en forma de cercavila que parteix d’una entrenyable ávia, La Tomasa amb el sobrenom de la Xatarrina, que plany les oportunítats que no va tenir peró que alhora celebra la intel.ligéncia de saber viure amb plenitud alló que la vida li ha donat.
posicions donant-li veu i dialogant-hi.

Un espectacle itinerant que té una história que és completa. La dramatúrgia s’estructura a partir de les estacions de l’any, i cada una té entitat própia. Convidem al públic a reseguir tot el camí, peró si algú prefereix quedar-s’ho mirant des de la cadira a I’entrada de casa (com ho faria la Tomasa) veurá un capítol que es tanca en si mateix.

75 MINUTS * TOTS ELS PÚBLICS *

CASTELLÀ i CATALÀ

M'interessa

    Desplaça cap amunt